Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

Pårørendedagen 2022: Like holdninger til alle pårørendeMøter noen pårørende mer forståelse enn andre?

Pårørende opplever store forskjeller i hva slags hjelp og forståelse de får av samfunnet rundt seg. Det handler ofte om hvor man bor og hvem man er pårørende til, men dessverre også hva slags identitet og kjønn man har som pårørende.

Hva kan vi alle gjøre for å redusere forskjellene og unngå at vi selv bidrar til forskjellsbehandling?

I årets Pårørendedag inviterer både helsepersonell, arbeidsgivere, politikere og de rundt de pårørende til refleksjon.

Engasjer deg!

Se alle idéer til markering

Inviter de ansatte til idémyldring

Pandemien har forandret jobbhverdagen for mange. For mange pårørende har hjemmekontor og fleksibiliteten gjort hverdagen enklere – for andre vanskeligere. Inviter de ansatte til idémyldring, enten i plenum eller gjennom en anonym undersøkelse der de kan dele tanker rundt hverdag fremover. Hva har fungert bra? Hva har vært vanskelig? Hva bør man ta seg videre i hverdagen fremover?

  • Inviter til møte eller sett opp en undersøkelse i f.eks. SurveyMonkey eller Google Sheets
  • Be de ansatte reflektere over hvordan pandemien har påvirket arbeidsplassen
  • Hvordan bør det være fremover? Bør det fortsatt være rom for å ta hjemmekontor?

Del bilde på intranett eller fb-gruppe

Del en av våre bilder, plakater eller filmer i en relevant facebookgruppe eller på intranettet til arbeidsplassen din. Her kan du nå ut til både kollegaer, andre i samme yrkesgruppe eller venner.

Faktaark med grafer og statistikk.

Heng opp en av våre plakater

Selv om det er over 800 000 pårørende i Norge, er det alt for få som kjenner til omfanget. Skap forståelse på arbeidsplassen: Last ned, print ut og heng opp en av våre plakater.