Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

De pårørende bidrar med stor verdiskapning.

http://localhost:8000/wp-content/uploads/2017/10/Parorendealliansen_informcare_k5.mp4

I kommunene estimeres det at pårørendes innsats utgjør nær 50 % av all omsorgen som ytes.

Pårørende og familieomsorg tilsvarer årlig rundt 110.000 årsverk (SSB) i ubetalt omsorg.

De sparer dermed samfunnet for minst 40 milliarder kroner om vi skulle vurdert mot ren lønnskompensasjon.

Dette er antagelig et forsiktig anslag.

Å ta vare på pårørende og legge til rette for et bedre arbeidsliv for de som skal kombinere jobb og omsorg er et av de områder vi må forbedre for fremtiden.