Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

Det er ikke over….

men vi er mer forberedt nå enn i mars!

Derfor bør alle nå lese om og oppdatere seg på hva som er gjeldende regler for besøk i institusjoner , syke hjem og boliger , enten du er pårørende, besøkende eller frivillig.

Helsedirektoratets Korona veileder vokser stadig i omfang og det legges inn og oppdateres informasjon etter hvert som vi får mer kunnskap, mer erfaring og i tråd med smittesituasjon. Vi er svært glade for å lese dette i kapittel 9. Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger, og tiltak mot sosial isolering:

Pårørendeutvalg kan bidra til styrket samarbeid og deling av informasjon.

Her tas en av våre viktige saker inn – nemlig at et Pårørendeutvalg på sykehjem og andre steder gjør dialogen med, informasjonen til og kommunikasjonen enklere for alle parter, enn å forholde seg til X antall pårørende og kontakter som hver for seg kontakter det enkelte sted og får tilbakemelding på ulike måter!

Vi innkasserer en liten seier for en av våre viktige saker ! Vår anbefaling er å holde seg oppdatert på Koronaveilederen og vise den til de parter som man forholder seg til om man møter på utfordringer eller problemer!