Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

Arbeidsliv og omsorg - #detumuligevalget som pårørende?

Lønn eller omsorg? Mange pårørende står i en umulig balansegang mellom arbeid, privatliv og forsørgerrollen. Som et resultat faller mange ut av arbeidslivet eller blir sykmeldte for å løse situasjonen. Det er ikke holdbart i lengden – verken for den enkelte eller for samfunnet.

Årets pårørendedag 22 september belyser vi utfordringene mange pårørende står i og viser hvordan du kan hjelpe – som kollega, leder eller som venn. Vi må starte denne debatten nå for å møte de utfodringer vi har foran oss i takt med de demografiske endringene

FNs bærekraftsmål nr 5 sier at vi må skape Likestilling mellom kjønnene.

Fns bærekraftsmål nr 8 sier at alle har Rett til arbeidsliv og økonomisk vekst

Er det en god løsning å gå ned i stilling?

Mange pårørende kan velge å arbeide mindre for å få balansen til å gå opp. Selv om det kan bidra til å gjøre det enklere for pårørende å gi omsorg, får det andre uheldige konsekvenser. Og ø det er oftest kvinner som gjør dette

Å redusere stillingen vil gi en trangere økonomi, noe som kan være spesielt krevende dersom den de er pårørende til sin inntekt også har falt bort eller blitt redusert.
I tillegg er jobben ofte et viktig fristed for mange pårørende – et sted der de kan få en pustepause fra det som kan være en intens situasjon hjemme.

Fleksibilitet kan hjelpe

Mange pårørende får stor hjelp av det å kunne benytte seg av å få en mer fleksibel arbeidshverdag, for eksempel med mer bruk av hjemmekontor og fleksitid.

Samtidig er ikke det en løsning som fungerer for alle, da omsorgsoppgavene kan være så store at de blir umulig å kombinere med en full stilling. Ikke minst er det ikke alle som har en arbeidsplass som gir muligheten til dette – hvordan skal de løse situasjonen?

Les mer om årets tema på Pårørendedagen.no

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!