Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

Europas pårørende markerer felles pårørendedag!

Den 6 oktober 2020 vil vi og 60 andre organisasjoner for første gang markere felles Pårørendedag! 80 % av omsorgen i Europa ytes av pårørende!

Hvorfor er pårørende viktige?

Europas samlede økning i forventet levealder og aldrende demografi gir en økende forekomst av aldersrelaterte sykdommer, et økende behov for omsorg i alle aldersgrupper og en alvorlig bærekrafts-utfordring for helsesystemer. Dette forverres av en aldrende arbeidsstyrke i helse- og sosialtjenester i EU, med nok og kvalifisert personal på grunn av krevende arbeidsforhold og relativt lav lønn i noen yrker, samt behovet for nye ferdigheter og kompetanser som et resultat av nye omsorgsmønstre og økningen i ny teknologi. Disse utfordringene er felles og økende i EUs medlemsland.

Under covid19 pandemien har det blitt svært synlig hvor mye som overlates til pårørende og familier, som måtte stå alene når helsetjenesten måtte prioritere de koranasyke og stengte mange tilbud og tjenester.

Pårørendealliansen er med i arbeidet for en felles plattform og bedre vilkår for alle som er pårørende, uansett hvem der er pårørende til. Vi har styreplass i @eurocarers – og arbeuider aktivt for å forbedre denne felles europesike utfordringen!

Det er laget en egen nettside for å ta saken videre og arbeide aktivt for at 6 oktober skal bli en dag som markeres i solidaritet med pårørendes bidrag og for å belyse dere utfordringer! Du kan lese mer på Carers day

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!