Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

Fagdag om pårørendeforskning

» Fra kunnskap til handling – Pårørenderollen i endring?« – Hva vet vi, hva gjør vi og hva mangler vi av kunnskap for å ha en bærekraftig velferdsstat? Sammen med Nettverk for pårørendeforskning og vårt medlem NHO Geneo arrangerte vi 16 mars 2023 en fagdag om pårørendefeltet. Med 120 deltagere på plass ville vi ha en dag med å ta opp aktuelle tema, vise hva som pågar av forskning og annet analysearbeid samt synliggjøre kunnskapshull, områder som vi trenger å vite mer om. Målet var å inspirere både forskere, organisasjoner, fagmiljøer, næringsliv og myndighetspersoner til både å finne gode samarbeidspartnere samt få mer kunnskap om pårørendes rolle i ulike deler av samfunnet.

I all beskjedenhet – en vellykket dag med mange gode tilbakemeldinger! Vi takkker alle som bidro med presentasjoner og kunnskap for at dette ble en meget lærerik dag med inspirasjon til veien videre! Stor takk også til arrangementsgruppen som fikk dette på plass!

Her vil dere finne presentasjonene av de enkelte tema som vi var ansvarlige for:

Hva vet vi om pårørende i dag og på hvilke felt trengs det mer kunnskap? I det store bildet så begynner vi nå å få frem ulike rapporter på samfunnsnivå, om pårørendes sykefravær, deltidsarbeid, lederes holdninger til pårørende og kommunale forveninger til pårørendebistand fremover. Hvor trnger vi ellers å vite mer? Simen Pedersen – partner Menons Economics , samarbeidspartner med Pårørendealliansen for ny pårørendekunnskap

 • Hva gjøres nå? Pårørendestrategien og ulike tiltak som er satt i gang Jacqueline Sæby, Seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Hva bør gjøres videre for de unge pårørende? Marius Sjømæling, Generalsekretær i Barn av Rusmisbrukere

 • Lenke til presentasjoner i neste avsnitt vil dere finne hos

Nettverk for pårørendeforskning:

 • Konsekvenser av COVID-19 på omsorgsgiveres livskvalitetved Thomas Hansen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og Nova/Oslomet.
 • Pårørendes rolle i resiliens i helsetjenestenved Veslemøy Guise, SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenester, Universitetet i Stavanger.
 • Bruker og pårørendemedvirkning i forskning ved Inger Johanne Bergerød og Veslemøy Guise postdoktor og førsteamanuensis fra SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenester, Universitetet i Stavanger.
 • Pårørendes involvering og rolle i forbindelse med hjemmesykehus behandling for voksne – En kvalitativ studie fra Norge
  Lillian Karlsen, offentlig PhD kandidat fra Helseinnovasjonssenteret/ NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.
 • Caregivers, employers, and the Norwegian model: What is it and what could be?
  Ved Kristin Molvik Botnmark og Laura Mercer Traavik fra Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.
 • Effekter og utbytte fra å delta i lærings- og mestringstilbud for foreldre til barn med langvarige helseutfordringer vedUna Stenberg, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!