Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

Helsepolitisk Barometer 2024 - er politikerne i takt med folket?

Helsepolitikere Helse og omsorgskomiteen Stortinget
Helse og omsorgskomitèen Stortinget

Tidsbegrenset pleielønn, velferdspermisjon eller bedre tilrettelegging? Sjekk hva partiene mener om hva som bør skje når yrkesaktive pårørende må yte omsorg og ikke kan gå på jobb.

Pårørendealliansen har stilt fem konkrete spørsmål til et stort utvalg mennesker om hva de tror vil kreves av pårørende i fremtiden.

Utvalget er representativt, det vil si at det er hva folk flest mener og legges frem 18 april

Vi har også stilt de samme spørsmålene til de helsepolitiske talspersonene på Stortinget. Er det de svarer det samme som hva velgerne mener?

Hvert parti har sin egen helsepolitiske talsperson. De sitter i Helse- og omsorgskomiteen og representerer sitt parti der.Det de helsepolitiske talspersonene svarer er derfor partienes synspunkt.

Det første spørsmålet vi har utfordret partiene på er:

Ved hjemmebehandling må ofte en pårørende være til stede for å hjelpe pasienten når helsepersonell ikke er der, og den pårørende må kanskje ta fri fra eget arbeid. Hvor enig eller uenig er du i at den pårørende i slike tilfeller bør få velferdspermisjon med lønn (dekket av staten) for at hen må ta fri fra arbeidet?

Her følger svarene fra hver helsepolitisk talsperson på dette spørsmålet:

Tone Trøen, Høyre

- Vi mener det er viktig å gi god støtte og avlastning til pårørende, og særlig er dette viktig når den syke er hjemme. Selv om Høyre ikke har støttet en generell innføring av velferdspermisjon med lønn, er vi opptatt av at pårørende både kan søke om omsorgslønn og at det må kunne legges godt tilrette for at man får helt nødvendig avlastning i hjemmet. Pårørende trenger helhetlige løsninger i den tøffe situasjonen de står i.

Olaug Bollestad, Krf

- Vi er helt enig. KrF mener vi trenger en økt fleksibilitet for pårørende til å ta på seg et større omsorgsansvar for sine kjære. Vi mener det er behov for flere typer pårørendestøtte. Noe av det vi har foreslått er omsorgsdager for pårørende til eldre (etter modell av omsorgsdager for barn) for å kunne følge til for eksempel legetimer. Vi har tidligere foreslått en kontantstøtte på 7500 kr per måned for at pårørende skal kunne bistå med praktisk hjelp i for eksempel generasjonsboliger.

Lisa Marie Ness Klungland, Senterpartiet

- Senterpartiet har programfestet at vi skal forbedre pårørendes permisjonsmuligheter og å styrke omsorgsstønadsordningen.

Bård Hoksrud, Fremskrittspartiet

- Vi må legge forholdene bedre til rette for at pårørende kan ta vare på sine nærmeste, og slippe å måtte ta ut sykemelding i for stor grad. Mens FrP satt i regjering utvidet vi pleiepengeordningen slik at foreldre kan ta vare på sine alvorlig syke barn, og i vårt program foreslår vi at pårørende til alvorlig syke skal ha rett til tidsbegrenset pleielønn når de pleier sine nærmeste.

Truls Vasvik, Arbeiderpartiet

- Situasjoner som dette er en av mange grunner til at vi i sommer fikk flertall i stortinget for å se på hele ordningen med pårørendes permisjonsmuligheter. Dette vedtaket kom som en direkte konsekvens av de innspillene som vi fikk fra Pårørendealliansen.

Marian Hussein, SV

- Vi aksepterer ikke at det offentlige «ikke er der» når en person trenger nødvendig helsehjelp. Men vi vet det skjer, og SV vil sette inn nødvendige tiltak ved å forhindre at det skjer. Det handler først og fremst om å styrke kommuneøkonomien, slik at en kan sikre tilstrekkelig bemanning, med riktig kompetanse.

Irene Ojala, Pasientfokus

- Pasientfokus mener det er rimelig om pårørende får velferdspermisjon fra arbeidsgiver i en slik situasjon.

Seher Aydahr, Rødt:

- Vi mener det er rimelig om pårørende får velferdspermisjon fra arbeidsgiver i en slik situasjon Det må legges bedre til rette for at man kan være pårørende samtidig som man er aktiv i arbeidslivet. Det er derfor vi tok initiativ til forslag om at regjeringa skal gjennomgå og forbedre regelverket for pårørendes permisjonsmuligheter i arbeidslivet for å sikre likestilling og bedre mulighetene til å kombinere arbeid og omsorg uten å pådra seg økonomiske problemer eller falle ut av arbeidslivet. Dette var et viktig gjennomslag for oss, og er viktig for alle landets pårørende.Vi må anerkjenne den viktige jobben pårørende gjør, og legge til rette for det.

Vi vil legge frem flere spørsmål som politkerne har svar på etter lansering av Helsepolitisk barometer 2024 kl 13.00 idag!

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!