Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

Involvering av pårørende kan være livreddende

Fagsjef Pårørendealliansen og leder av Ukom
Fagsjef Pårørendealliansen og leder av Ukom Fotokredit: Ukom/skylight

Tettere kontakt mellom pårørende og behandlere kan føre til bedre behandling og prognoser.

I dag kan kommunikasjonsutfordringer og streng praktisering av taushetsplikt føre til tillitsbrudd og mangelfull oppfølging av pasienten.

Det går igjen i de siste rapportene til undersøkelseskommisjonen for helsetjenester, Ukom.

I en ny rappport som ble lagt frem i dag går det klart frem at helsepersonell trenger de pårørendes kunnskap for å treffe gode beslutninger i pasientbehandlingen.

Ukom er Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenester. Se fakta nederst i saken.

-Uten pårørende mangler viktige brikker

– De pårørende er viktige ut fra et sikkerhetsfaglig perspektiv. Jeg tenker at involvering av pårørende kan være livreddende. Hører vi ikke på de pårørende, mangler vi viktige brikker i forståelsen av pasientens situasjon og behov, sier direktør i Ukom, Pål Iden.

Han mener pårørendes rolle er undervurdert og ikke tilstrekkelig verdsatt. Og at nærståendes kunnskap kan bidra til å forebygge alvorlige hendelser.

Pårørendealliansen sier undersøkelsen stemmer med tilbakemeldinger de får fra pårørende.

Pårørendealliansen: Ikke nytt

- Denne kunnskapen har vi hatt i mange år, sier fagsjef Anne-Grethe Terjesen.

Daglig leder i Pårørendealliansen, Anita Vatland, diagnostiserer tilstanden:

-Det er en kronisk manglende pårørendeinvolvering i hele helsevesenet.

Hun mener rapportens konklusjoner rett og slett er bedrøvelig lesning.

- Selv etter tragiske og uønskede hendelser evner man ikke å involvere pårørende. Det sitter rett og slett ikke i systemet.

Ikke inkludert i læring etter alvorlige hendelser

Flere av Ukoms undersøkelser de siste fem årene viser også at pårørende opplever ikke å bli ivaretatt etter alvorlige hendelser. Man ønsket derfor å se på denne problemstillingen for seg selv.

Den siste rapporten peker på at pasientsikkerheten kan styrkes ved å inkludere pårørendes innsikt og erfaringer. Dette gjelder også for læring etter alvorlige hendelser.

Rapporten beskriver viktige funn fra tidligere publiserte rapporter, og Ukoms anbefalinger og læringspunkter om involvering og ivaretakelse av pårørende er samlet og oppsummert.

Fagsjefen i Pårørendealliansen forventer at man må lære av rapporten slik at pasientsikkerheten styrkes. Les mer om hva pasientsikkerhet er her

I rapporten beskrives flere pasienthistorier der pårørende ikke er blitt lyttet til:

  1. Foreldre til en baby forsøkte å forklare hvordan barnet var ulikt seg selv, uten at dette ble tatt hensyn til.
  2. Moren til en høygravid ble ikke hørt da hun fortalte hvor alvorlig syk datteren hennes var
  3. Pårørende til en palliativ kreftsyk mann kom ikke i kontakt med pasientens leger.

Alle disse tilfellene endte med dødsfall.

-For dårlig

-Den viser at pårørende hverken blir involvert før eller etter en alvorlig hendelse. Dette er rett og slett for dårlig.

Pårørendealliansen ønsker at en pårørendeansvarlig må inn i systemet, og at en leder har ansvar for at dette følges opp.

-I dag er det tilfeldig på hvem som skal sørge for gode rutiner, prosedyrer og ivaretagelse av pårørende, sier Anne-Grethe Terjesen.

Taushetsplikten til hinder

Anita Vatland presiserer at ingen har et ansvar for pårørende, hverken på sykehusene, de regionale helseforetakene, andre institusjoner eller i kommunehelsetjeneste..

-Når både kontaktperson, rutiner, involvering og medvirkning mangler, vil det oppstå feil. Vi hører dessverre ofte at taushetsplikten blir et hinder for å unngå feilbehandling.

Vatland mener rapporten bør føre til at det snarest mulig etableres formelt ansvar for pårørende.

-Uten dette har ingen ansvar. Det vil fremdeles mangle planer, strategier og veiledning av pårørende, sier hun.

Pårørendealliansen forventer nå at den nye statsråden tar grep.

-Helseminister Jan Christian Vestre må følge opp og få på plass dette ansvaret. Det blir ikke mindre viktig med alt pårørende forventes å gjøre i hjemmet i fremtiden.

Dette er Ukom:

  • Undersøker alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Omfanget på hver enkelt undersøkelse varierer.
  • Hovedkilder til informasjon er skriftlig dokumentasjon, intervjuer og befaringer.
  • Alle data bearbeides, funn analyseres og presenteres for de som er involvert i undersøkelsen.
  • Dette ender i rapporter som kan bidra til læring på tvers i helse- og omsorgstjenesten, og ikke bare for de som er involvert i hver enkelt undersøkelse.
  • Før publisering blir funn og anbefalinger kvalitetssikret etter tilbakemeldinger fra relevante deler av tjenesten, inkludert pasient- og brukerorganisasjoner.

Kilde Ukom (https://ukom.no/)

Les hele rapporten her: Bakgrunn - Ukom

Se samtale om rapporten her: Studioprat om rapporten Pårørende sikrer trygg behandling on Vimeo (https://vimeo.com/953137545)

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!