Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

KVINNE-HEL-SE er kvinnehelse!

Den 31.8.20 var vi invitert til innspillsmøte av Helse og omsorgsdepartementet. Det er besluttet å lage en ny NOU om Kvinnehelse. Den forrige kom i 1999 og mangt har endret seg siden da! Regjeringen vil prioritere forskning, bedre satsning på reproduktiv helse, nye pakkeforløp for kvinnehelse, bedre kreftbehandling, pårørendestrategi og internasjonal kvinnehelse. Vi har selvfølgelig fokus på at en NOU må ta for seg kvinners utfordringer som pårørende, da de utfører mye av denne omsorgen og at dette påvirker deres liv. Her kan du lese hva vi la vekt på må inn i mandatet til NOU om Kvinnehelse: «Takk for invitasjonen til å komme med innspill til ny NOU om Kvinnehelse. Jeg tar opp tråden fra sist møte – at Kvinnehelse er Kvinne – Hel – Se. Altså å se hele kvinnen! Og med det – se på hele hennes liv. Hva mener vi med det?

 1. * På jobben vet vi at Grethe har to friske barn men synes det er krevende å jobbe full tid.
 2. *Men vi vet ikke at Inger også har det, for hun snakker ikke om sønnen som er rus-avhengig og som hun stadig må gå i møter for. Som 59 åring er det kanskje ikke så rart at hun da vil jobbe deltid?
 3. * Vi kjenner til at Aysha har en mor i en by et stykke unna. Men vi vet ikke at hun har vasket og lagd mat for henne annenhver helg for henne de siste årene og at isolasjonen og depresjonen hun sliter med snart vil gi henne en langtidssykemelding.
 4. * Vi vet heller ikke at Brita sin pensjonerte samboer har demens, og at når hun går hjem fra jobb, går hun egentlig til jobb nr 2. Kanskje hun tenker på førtidspensjon? Eller å søke uføretrygd, slik legen har snakket om?

Og så videre. Et viktig stikkord i alt dette er Omsorg. Omsorg er omsorg – men ikke all omsorg er lik! Og den behandles ikke likt. Pårørendeomsorgen er annerledes enn barneomsorg. Den påvirker også livet vårt på andre måter enn omsorg for barn som vokser opp til å klare seg selv. Selv om all omsorg belønnes med kjærlighet, så kan likevel helsa påvirkes, og kjærlighet betaler ikke regninger. Pårørende omsorgen har vært en Blind flekk i Kvinnehelse til nå. Det må den bebudede NOUen ha med seg inn i sitt mandat. Pårørende-omsorg må inn som en faktor hvor man for eksempel ser på:

 • * Hvordan og på hvilke måter påvirker det kvinners helse?
 • *Hva betyr pårørende-omsorgen for at kvinner topper sykefraværstatistikkene?
 • *Hvor mange jobber deltid på grunn av denne type omsorg?
 • *Hvor mange kvinner blir minstepensjonister på grunn av at de jobber redusert eller går av før?
 • *Hva ligger bak at kvinner får de 25 % mindre helsehjelp enn om det er menn som søker om hjelp som pårørende?
 • *Hvor mange er uføre med pårørendeomsorg som en sterkt medvirkende faktor?
 • *Hvor mange unge jenter får ikke startet livet sitt fordi de er unge pårørende?

Pårørende-omsorg som en faktor må kobles inn systematisk når vi spør kvinner om helse, studier, økonomi, arbeidslivet og pensjon– i alle dimensjoner av kvinners liv.

Vi bør kunne få samme indikasjon på hvordan det står til med kvinner i Norge som de får i Europa. For halvannen uke siden la EIGE European Index Gender Equalitys frem sine tall for 2019. https://eige.europa.eu/gender-equality-index/thematic-focus/work-life-balance

Der ser vi hva som er status for kvinner i alle europeiske land i arbeidslivet – i alle livets relasjoner, også hva angår omsorg for syke og eldre!Norge er ikke med, men dette bør vi ha som mål for egen del og for å kunne sammenlikne.Vi må ta Kvinnehelse på alvor – nemlig KVINNE-HEL-SE.

Se hele livet, også med ALLE kvinners omsorgs-utfordringer, – først da får vi hele bildet!

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!