Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

En hyllest til Kommunenes usynlige hjelpere

Hver dag er noen på «jobb» for kommunen, men de er ikke ansatte. De er pårørende. Det er familien til gutten med behov for tilrettelagt undervisning, det er søster til broren som er rusavhengig, det er kone og barn til han som kom hjem med hjerneslag, mannen til hun som har fått brystkreft og foreldrene til jenta som er innlagt i psykiatrien. Det er også alle partnere og voksne barn som hjelper til med stort og smått når alderen gjør at man ikke lenger takler helseutfordringene. Hjemmeboende eldre er noe de fleste av oss vil stifte bekjentskap med.

Pårørende sørger for at hjulene går rundt. Rundt 800 000 beregnes stå i en pårørendesituasjon til noen som er syke eller eldre eller vil trenge at andre stiller opp med smått og stort. Noen stiller opp 24/7 alle dager i året, andre hjelper noen timer i uken og mer etter hvert som behovet øker.

Til sammen bidrar de med halvparten av omsorgen som kommunenes egne ansatte selv stiller opp med. De blir ofte ikke sett, anerkjent, ønsket velkommen eller bli inkludert. Men ofte tatt for gitt!

Pårørende sørger for at mange pleietrengende kan bli hjemmeboende i mange år, de bringer, henter, skriver søknader og betaler regninger, kjører til legetimer og sørger for at det er minst mulig friksjon rundt den de er pårørende for. Som «betaling» får de ofte stress, manglende anerkjennelse, uklare forventninger, dårligere økonomi og sågar motarbeidelse enkelte steder.

Det er det på tide å rette på!

Fra ordførernivå og i administrasjonen, fra kommunens politikere og ut i hele tjenesteapparatet bør det derfor rettes en TAKK til alle pårørende for det de stiller opp med og bidrar til! Uten deres innsats hadde kommuneøkonomien virkelig vært ute å kjøre mange steder.

Vi i Pårørendealliansen har erklært 22 september som Nasjonal Pårørendedag og første markering startet i fjor. Vårt mål med å markere en Pårørendedag er å få mere fokus på pårørendes innsats og en varig holdningsendring til pårørende og familieomsorgens betydning. I år skjer det flere lokale arrangementer og vi selv markere det via sosiale media for å spre dette budskapet.

Hva kan dere gjøre i deres kommune? Hva med å anerkjenne at uten pårørende ville det ikke gått rundt? Still så spørsmålet: Hvor kan vi bli bedre så det blir bra å være pårørende i vår kommune? Alt fra å samle relevant stoff på kommunens nettside til å tilby faglig rådgivning, støtte og avlastning, forebygging og hjelp.

De fleste pårørende er ikke interessert i å «utnytte systemet» om de slipper. De vil bare ha muligheten til å leve et så normalt liv som mulig, i den tiden dette pågår. For noen blir dette resten av deres liv, for andre en kort periode. Hvis de ikke får denne hjelpen viser forskning og undersøkelser at pårørende selv får helseplager, blir sykemeldte og uføre. Det kommunene trenger nå er alle voksne i arbeid, ikke flere trygdemottagere.

Derfor – Klem en pårørende i dag du også. Skryt av alt det gode de gjør! By gjerne på kaffe og kake på sykehjemmet. Spør dem så: Hva er viktig for deg? Hvordan har DU det egentlig?

Når helgen er over kan dere fortsette og legge grunnlaget for arbeidet videre. Ta pårørende på alvor, inviter dem med på råd, lytt til hva de sier. Ta dem med inn i planer og utvikling.

Det vil lønne seg mer enn dere tror. Uten de pårørende stopper kommune-Norge!

Her er filmen vi laget til denne dagen: https://www.facebook.com/parorendealliansen/videos/245570082702500/

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!