Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

Pårørende kan vurdere sykehjem med ny tjeneste!

Mange pårørende til pasienter på sykehjem har i mange år tatt vare på sine nærmeste , som før bodde i egne «hjem» i mange former. Det er ektefeller og partnere , det er voksne barn som har bidratt og det kan være andre som har vært der med sin hjelp og omsorg.

Når noen flytter på sykehjem blir de pasienter på en helseinstitusjon. De skal få tilbud som skal sikre at de får tilfredsstilt grunnleggende behov, så som mat og måltider, sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet og trygg og forsvarlig pleie, omsorg og stell. De skal ikke utsettes for vold eller trusler fra andre og bli behandlet med verdighet. Sykehjemmet skal legge til rette for at pasientene kan bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen.

Mange pårørende opplever at å gi tilbakemeldinger på tilbudet fungerer svært bra mange steder. Andre har innspill de ønsker å komme med, på egne og på andres vegne, men er prisgitt hvordan dette møtes av den som er på vakt. Atter andre får beskjed om sende klage til kommunen, selv for helt hverdagslige ting. Undersøkelser viser også at flere pårørende er redde for å si fra, grunnet frykt for sanksjoner overfor den de er pårørende for, eller at de blir sett på som vanskelige og krevende. Atter andre ser kritikkverdige forhold men mangler mot til å få dette frem. Vi vet at flere mistenker vold og overgrep men ikke har noen system som tar imot bekymringene.

Når vi vet at nærmere 80 % av beboerne på sykehjem kan ha demens eller kognivt svikt, samt at de tihører en av fire definert sårbare grupper som «skrøpelige eldre» – ja da må vi sikre pårørende muligheter til å si fra og gi tilbakemeldinger på en trygg og konstruktiv måte!

Derfor åpner vi nå Sykehjemslisten – en tjeneste som vurderer landets sykehjem på en rekke områder som er viktige for beboere og pårørende, og som også inngår i reformer som «Leve hele livet» og andre kvalitetsindikatorer.

Dette gjør vi for at de som er pårørende til noen på sykehjem, skal kunne gi sine vurderinger på hvordan de opplever tilbudene deres kjære får. De må «være en stemme» når mange ikke kan si fra selv. De har ingen formalisert stemme idag – derfor vil vi gi dem en via vår leverandør Legelisten, som i mange år gitt norske pasienter muligheten til å vudere fastleger, psykologer, tannleger og andre helsetilbydere.

Nå ønsker vi at pårørende OG beboere på sykehjem, selv kan si fra om tilbudene der ute på en forsvarlig måte.Vi håper at dette vil bli et godt verktøy til å gi pårørende mulighet til å si fra, og som samtidig gir tjenestene mulighet til å få innspill til kvalitetsforbedringer! (NB Alle innspill vil bli lest og personkarakteristikker, trusler, sjikane med mer aksepteres ikke. Da vil ikke vurdringen bli publisert)

Du kan teste ut Sykehjemslisten nå!

For spørsmål vennligst kontakt på ava@parorendealliansen.no eller tlf 91753806

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!