Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

Pårørendes dom for 2020 : Innestengt, utestengt – eller utelatt!

Korona året 2020 har vært et tøft år for mange pårørende!

Innestengt: Mange opplevde at tjenester og tilbud ble stengt og at de ble stående med mye mer ansvar og oppgaver. Tjenestene har ikke vært på tilbudssiden med å ta kontakt, selv om de vet at mange pårørende har hatt det tøft og vært uten avlastning og pauser. I tillegg har man da(som foreldre i barnehager og skoler har) ikke fått dekket omsorgsdager for tilbud som ble tatt bort til de over 18 år, så som stengte dagaktiviteter, stengte skoler eller rehabilitering. Dette til tross for gjentatte påpekninger fra vår side om at dette må pårørende selv stå for og bruke egenmelding eller sykemelding.

Utestengt: Besøksrestriksjoner har vært og er fortsatt en utfordring. Det er mange lokale smittevernstiltak som langt har overskygget både nødvendighet eller reflektert reell smittesituasjon i kommunen. Dette har skapt stor bekymring hos mange pårørende, enten det gjelder besøk i spesialisthelsetjenesten, på sykehjem, i ulike bofelleskap med mer. Hvor mange som lever med sorg videre fordi de ikke fikk tatt avskjed med sine nærmeste, bør det bli en alvorlig evaluering av. Vi i Pårørendelliansen har heller ikke fått svar på om FHI og Helsedirektoratet har oversikt over smitteveien inn i institusjoner ved utbrudd som har skjedd og om det kan følges . Det har mye å si for videre beredskasplaner.

Utelatt: Pårørende har felt sin egen dom over den totale håndteringen av koronapandemien i Norge. Denne har med tydelighet vist at pårørende er en utelatt og glemt gruppe mange steder, som ikke er med i den naturlige informasjonsringen og planleggingen i tjenester. Etter de første 8 ukene hadde kun 7 av 10 blitt kontaktet, noe som kan skyldes at alt var nytt og at man ikke hadde erfaring. Men – etter 1-ett-år var det 8 av 10 og det er nærmest ikke til å tro! I tillegg har mange kommuner svært gjerne bedt om hjelp fra pårørende om de var utsatt for mange smittede og ansatte i karantene i egen stab, men altså ikke vært opptatt av om dette gjeldt pårørende….Videre er pårørende kjekke å ha når man trenger hjelp til å få eldre til vaksinering. Ta pårørende selv kan trenge hjelp derimot….

OPPSUMMERT er pårørendes dom slik: Kun 6 av 10 synes Regjering og helsemyndighetene har ivaretatt de sårbare gruppene godt nok. Kun 6 av 10 synes de som pårørende har blitt informert eller ivaretatt godt nok.

Så hva lærer vi av det? For dette var et lavmål på hvordan en viktig gruppe overtok ansvar, eller ble utelatt fra å møte sine nærmeste, og INGEN har engang vært ute og takket dem for å stått i baktroppene, mens helsepersonell stod i front.

Når vi nå skal gjenåpne Norge, er det derfor pårørende med store omsorgsoppgaver som bør få hjelp og avlastning først! Så begynner jobben med planer, som inkluderer dem på kort og på lang sikt. Uten pårørende ville hele helse-Norge virkelig hatt behov for intensiv-behandling!

Vår pressemelding i anledning saken finner du her

Les gjerne hva de skrev om dette i Dagens Medisin: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/04/12/slik-har-de-parorende-opplevd-pandemien/

https://velferd.no/velferd/2021/vi-trenger-en-gjenapningsplan-for-parorendeLes gjerne hva de skrev om dette i Velferd:

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!