Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

"Pensjonistbarnas" nye tidsklemme

eldreomsorg
Mann som skyver barnevogn og rullestol

Et flertall i Helse og omsorgskomiteen på Stortinget sørget for at et viktig vedtak ble fattet i forbindelse med Bo trygt hjemme reformen!

Teksten lyder som følger:

-Stortinget ber regjeringa gjennomgå og forbedre regelverket for pårørendes permisjonsmuligheter i arbeidslivet for å sikre likestilling og bedre mulighetene til å kombinere arbeid og omsorg uten å pådra seg økonomiske problemer eller falle ut av arbeidslivet.

- Pårørendealliansen har lenge vært bekymret for at det er tilfeldig hvem som får permisjon fra arbeidsgiver for å gjøre nødvendig arbeid som kreves av dem som pårørende, ut fra dagens ordninger.

Nasjonale pårørendeundersøkelser viser at mange har utfordringer med å balansere pårørendeomsorg og jobb. De benytter egenmeldinger eller blir sykemeldt. Det blir løsningene fordi folk må ha inntekt.

Les hele innlegget vårt hos Altinget på denne lenken