Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

Professor emerita Alice Kjellevold får vår Hederspris 2022!

Pårørendealliansens første hederspris tildeles en person som over mange år har vært en sterk juridisk stemme for å belyse utfordringer i helsetjenesten og de implikasjoner det har for pårørende spesielt. Vedkommende har i særlig grad benyttet sin kunnskap til å peke på samarbeidet mellom kommunale helsetjenester og pårørende og de utfordringer som kan oppstå her.

Hun har i perioden fra 2003 og frem til 2018 produsert en rekke bøker og artikler som belyser hvilke utfordringer som pårørende kan komme i og det juridiske rundt dette. Hun har også gjort et stort arbeid i ulike nasjonale råd og utvalgsarbeider m.

Kjellevold har påpekt at pårørende står i en særstilling som støtte- og omsorgspersoner ved alvorlig sykdom. Hun har også uttalt seg om pårørendeinvolvering i saker om tvang overfor helserettslig myndige. Hun var også tydelig på om ville få den effekt de var tiltenkt å ha, siden det var så mye uavklart juridisk her.

«Lovendringene av 1.10.2017 om Økt Pårørendestøtte»

Som vi alle vet er dette områder som er like aktuelle i dag. Det er fortsatt en pågående debatt om de utfordringer som ble påpekt den gangen, da bøkene og artiklene ble skrevet.

Kjellevold har tatt hensyn til ny lovgivning og hele tiden oppjustert med hensyn til nye politiske signaler formulert som «ny pårørendepolitikk», og tar med nyere forskning innenfor dette området.

Med boken «Pårørende i helse og omsorgstjenesten» har vi fått et bidrag for både studenter, fagfolk, forskere og pårørende som et oppslagsverk for de generelle utfordringene som finnes i samarbeidet mellom de profesjonelle og de uformelle omsorgsgiverne.

Pårørendealliansens første Hederspris tildeles derfor: Professor emerita og forfatter Alice Kjellevold f. 1951, nå pensjonist

for hennes tydelige bidrag på det juridiske helserettsfeltet over mange år – for, med og om pårørende!

Lenke til publikasjoner hun har gitt ut: https://www.uis.no/nb/profile/alice-kjellevold

Les også hva hennes tidligere arbeidsgiver Universitetet i Stavanger skrev i anledning prisen

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!