Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

Tallenes tale på omsorgens pris!

Som pådriver for å arbeide kunnskapsbasert har Pårørendealliansen bestilt rapporter fra Menon Economics på utfordringer som pårørende sier de har. Vi har dokumentert mange utfordringer selv i egne undersøkelser, men da det i 2020 kom en Pårørendestrategi og det samtidig ble gjennomført en Nasjonal Pårørendeundersøkelse, fant vi at tiden er moden for å koble dette sammen. Det er særlig 2 utfordringer vi jobber med:

  1. 1. I pårørendeundersøkelser svarer pårørende at de må bruke egenmeldinger og sykemeldinger for å ta seg av personer over 18 år, fordi det ikke er dekkede omsorgsdager til dette formål. AML gir rett til 10 dager omsorgsdager , men det er opp til tariffavtaler om disse er lønnet eller ei. Pt er det de statlige ansatte som får dette dekket.
  2. 2. Mange pårørende oppgir også at de går i deltidsarbeid eller at de slutter å arbeide , på grunn av eller som konsekvens av sin pårørendesituasjon. Dette er virkelig ikke en situasjon som vi i Norge kan fortsette med og når estimatene på dette viser at samfunnet som produksjonstap på dette mister mellom 6,5 til 13 MILLIARDER KRONER, sier det seg selv at vi er på gal vei!

Mange av de løsningene dagens arbeidstagere har for å håndtere et krevende arbeidsliv og nye familiesituasjoner som pårørende, er ikke tilpasset eller oppdatert. Det må et moderne arbeidsliv nå ta grep for.

Vi etterlyser fortsatt et nasjonalt utvalg! Programmet for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020, som ble behandlet av Stortinget ,jf Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, sto det: «I neste fase av programmet utredes spørsmål om endringer i de økonomiske kompensasjonsordningene og permisjonsbestemmelsene i samarbeid med Arbeidsdepartementet»

Rapportene fra Menon bekrefter at det her er områder som må sees på og gjennomgås. Vi etterlyser fortsatt et offentlig utvalg som utreder disse spørsmålene. Utvalget bør være partssammensatt med representanter både fra organisasjoner, arbeidsliv og Pårørendealliansen.

Pårørendes omsorg på 136 000 årsverk er en formidabel ressurs, men vi ser nå at denne har en pris som man legger på den enkelte pårørende, på sykelønnsordningen og på arbeidsgiverne. Nå dokumenterer vi at denne omsorgen har kostnader for den enkelte , for arbeidslivet og for samfunnet. Perspektivmeldingen viser at vi må beholde pårørendeomsorgen som et mål, samtidig som vi trenger flest mulig i jobb. Da må vi også lage noen virkemidler for å få det til!

Dette bør vi kunne løse smartere!

Les rapportene fra Menon Economics her

Les hva Aftenposten har skrevet om rapporten : Måtte melde seg selv syk for å pleie ektemannen

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!