Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

Tid for opppussing og modernisering av Velferdsstaten!

Nordmenn er verdensmestre i oppussing sies det. Til enhver tid kan vi finne noen i venneflokken, på jobben eller i fritidsaktiviteter som holder på, nettopp er ferdig eller skal i gang. Det medfører et ubehag fordi det blir en tid med kaos mens det males, snekres, hamres, flislegges eller sågar sages i betong for å bytte vinduer eller bygge på. Å gjøre godt grunnarbeid er viktig og en forutsetning for at det gir blir bra. Å flikke på noe mens det trengs endringer i grunnstrukturen er sjeldent smart. Investeringer må til i hus eller leiligheter som begynner å «dra på årene». Vi trenger tilpasninger til mer moderne familier og endrede livsmønstre. Det kommer nye forskrifter, lover og regler. Til og med energiløsningene må tilpasses for endrede klimaforhold og nye energimål. Det er bare noen få som får beskjed at vi bor i verneverdige hus som vi ikke får lov til å endre av hensyn til etterkommende generasjoner!

Nå er det på tide å lage en plan for fornying og modernisering av Velferdsstaten!

I fremveksten av dagens Velferdsstat har vi opplevd en rivende utvikling. De fleste som er i arbeid har fått sikret seg gode vilkår og rettigheter og både fagforeninger og arbeidsgivere har bidratt. Vi har beveget oss fra et samfunn med hjemmeværende kvinner til at det er vanlig at kvinnene også jobber. Vi har hatt fremvekst av gode sosiale ordninger og en forhøyet levestandard. God grunnhelse og medisinske fremskritt gir oss lengre levealder og bedre sjanse for å leve lenger med alvorlige sykdommer. Stat og kommuner har levert oss gode tjenester og de fleste av oss har kunnet følge seg vel ivaretatt.

Men nå begynner det å komme tegn på behov for oppussing og fornying, kanskje sågar behov for å rive og bygge nytt. Kommunene er presset og tjenester vil bli knappere også fordi kommunene får ansvar for mer og mer. Perspektivmeldingen sier at vi må jobbe mer og lenger fordi det blir færre arbeidstagere pr pensjonist.

Helsevesenet er i gang med sin oppussing og det er mange prosjekter – men er det noen overordnet plan for hele Velferdsstaten bygd på alle andre meldinger og rapporter som kommer?

Sett med «Pårørendebrillene» så mangler vi en helhet. Det er satt frem en del verktøy så som «Veileder for Pårørende» og en del nye lover og forskrifter. Noen forbedringer har blitt gjort for enkelte grupper men det er mange rom, værelser og hus med behov for fornyelse eller helhetlig oppussing:

  • «Barnerommet» har blitt noe bedre for søsken og barn som pårørende men fremdeles kan mye gjøres.
  • I «Arbeidsrommet» er det mye å gjøre for å få pårørendevennlige forhold for de som står i arbeid og samtidig skal hjelpe syke og eldre
  • I «skolestuene» vet vi ikke nok om hvordan barn og unge pårørende har det som elever og studenter
  • I «Soverom» hvor vi skal hente hvile og rekreasjon er det mye å gjøre for å få til gode og fleksible avlastningsordninger for pårørende og familie
  • I våre felles oppholdsrom i kommunene er det for store variasjoner og i tilbud som gis
  • Dørterskler inn til tjenestene har svært variabel høyde og antall vinduer for å få inn mer lys og luft for et bedre samarbeidsklima kan økes
  • Kostnadene for «oppussing og raske malingsstrøk» kontra å bygge om eller bygge nytt er ikke beregnet

Og sånn kan vi fortsette.

Det gjøres en del grep som hver for seg virker som gode løsninger men som fort ikke fremstår som annet enn flikking og raske malingsstrøk, så lenge vi ikke har en helhetlig plan for hva som skal skje med hele bygget, rommene som er der, hva som mangler og hvordan vi kan tilpasse oss dette.

Vi trenger å ta et «droneblikk» på hvordan pårørende og familieomsorgen skal kunne bestå i fremtidens Velferdsstat. For å få til det trenger vi en helhetlig strategi som peker på dagens bygg og løsninger satt sammen med fremtidens behov og mål!

Vi trenger en Nasjonal strategi for pårørende og famileomsorg!

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!