Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

Vi trenger en ny velferdsreform

BETYDELIG FENOMEN: Men i debatten om sykefravær har omsorg som årsak (annet enn for egne barn) vært nesten fraværende, skriver Arnfinn Korsmo og Anita Vatland FOTO: Terje Bergersen

Folk som egentlig vil jobbe ender opp med sykefravær når det er enkle tiltak som kan hjelpe mange av dem, skriver Arnfinn Korsmo og Anita Vatland.

Innlegg i Finansavisen om å få et pårørendevennlig arbeidsliv!

Livet er ikke A4, og i mange situasjoner blir vi pårørende til syke og eldre. Til nå har vi vært gode til å lage ordninger for småbarnsforeldre i en krevende fase av livet, mens barna i all hovedsak vokser opp til å klare seg selv. Pårørendealliansen og YS-forbundet Negotia mener det er på tide med en velferdsreform som ivaretar behov for fleksibilitet knyttet til omsorgsoppgaver i alle livets faser. Pårørende vil jobbe, men når situasjonen hjemme blir for krevende, er det jobben man kan sykmeldes fra.

I debatten om sykefravær har omsorg som årsak (annet enn for egne barn) vært nesten fraværende. Dette til tross for at vi vet at mange pårørende utsettes for langvarig stress, og tvinges til å benytte egenmeldinger, ferier og sykemeldinger for å ivareta pårørendeoppgaver og for å hente seg inn. Dette er trolig også medvirkende til at enkelte førtids pensjonerer seg.

Familieomsorgen utgjør med sine 100.000 årsverk nær 50 prosent av den omsorgen som ytes i kommunene. Hver dag gjør pårørende store og små innsatser, fra litt handlehjelp til å haste hjem eller kjøre avgårde for å ordne opp og holde hjulene i gang. Samfunnet er avhengig av denne innsatsen. Uten den vil helse- og omsorgssektoren bryte sammen.

En undersøkelse Fafo har gjort blant 600 arbeidstakere med omsorgsoppgaver, avdekker en meny av tiltak som kan bidra til bedre livsfasepolitikk: Fleksibel arbeidstid, muligheter for deltid, hjemmekontor, å få bytte vakter eller skift, tidspunkt for møter er noen av punktene som kan tilbys –ikke helt ulikt hva som tilbys småbarnsforeldre. I tillegg vet vi at struktur og orden på arbeidsplassen gir mer forutsigbarhet i arbeidshverdagen. Det er viktig for personer som opplever en kaotisk familiesituasjon.

Åpen dialog, både mellom leder og pårørende og mellom pårørende og andre kolleger, er viktig slik at arbeidsplassen får forståelse for situasjonen. Til syvende og sist er det også viktig at den enkelte blir møtt med forståelse og medfølelse, fremfor medlidenhet. Stort sett krever dette kun god ledelse, velvilje og forståelse. Paradokset er at jo at folk som egentlig vil jobbe ender opp med sykefravær når det er enkle tiltak som kan hjelpe mange av dem.

Vi trenger å skape et pårørendevennlig arbeidsliv. Vi trenger en velferdsreform som gir oss en god livsfasepolitikk som gjør det mulig å kombinerer arbeid- og familie-politikk i alle livets omsorgsfaser.

Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia

Anita Vatland, leder i Pårørendealliansen

Mye kan forbedres for å være pårørende som står i jobb. Vi må bli bedre til å snakke om det med ledere og kolleger, og det må også innføres bedre løsninger for å kunne kombinere å arbeide og være pårørende.

Noen ganger trengs fleksibilitet og forståelse, andre ganger må vi kunne ta fri i perioder.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!