Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

Vi trenger et pårørendevennlig arbeidsliv!

Kronikk i Velferd 26.04.18 Utsnitt av illustrasjonstegning av Henry Bronken

Økt satsing på hjemmebasert omsorg harmonerer dårlig med målet om at flest mulig skal jobbe heltid. Mange pårørende ender med sykefravær, redusert stilling og dårlig helse og økonomi av å hjelpe andre.

i kan alle regne med at vi en eller flere ganger i våre stadige lengre livsløp vil måtte hjelpe noen av våre nærmeste. Noen for resten av livet, noen i en tidsbestemt fase eller i perioder som går «av og på». For de fleste skjer dette mens vi skal være samfunnsnyttige borgere i arbeid og sikre egen pensjon. Det er et økonomisk spørsmål for den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet.

Pårørendealliansen har i Pårørendeundersøkelsen 2017 fått svar fra 6025 pårørende. 71 prosent er i arbeid, og 28 prosent av dem oppgir at de har benyttet egenmelding for å balansere jobb og omsorgsarbeid. Til sammen har 32 prosent benyttet sykemelding på både under og over 16 dager.

De fleste har før dette brukt av egen ferie, helger og avspaseringer for å hjelpe den de er pårørende for. De har brukt av sin egen fritid, og så begynner de å bruke jobbrelatert fravær som registreres som sykefravær.

» Jeg kan sykemeldes fra jobben, men ikke fra å være pårørende.»

Les hele kronikken her:Kronikk Velferd trykk

Lenke til Velferd https://velferd.no/meninger/2018/vi-trenger-et-parorendevennlig-arbeidsliv

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!