Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

Om PårørendedagenLa oss synliggjøre pårørende sammen

PÅRØRENDEDAGEN 22 SEPTEMBER!

I 2024 faller 22 september på en søndag og da vil vi feire 5 års markering av Pårørendedagen med å oppfordre til aktiviteter i 1 uke - fra 16 til 22 september !

Screenshot instagram Pårørendedagen

Pårørendedagen ble innstiftet i 2018 av Pårørendealliansen.

Første markeringen ble avholdt med en lokal konferanse i Oslo i 2018. Fra 2019 gikk vi nasjonalt og digitalt med tema #jegstøtterpårørende. Siden har vi hatt ulike tema, som #likt for alle #ungepårørende og fjorårets som var #detumuligevalget

Vi opprettet dagen fordi vi erfarte at mange andre land markerte sin støtte til pårørende på en egen dag og derfor måtte også pårørende i Norge får det. At de fortjener en egen dag er udiskutabelt!

Hensikten er: Synliggjøring av pårørende, fokus og bevisstgjøring om hva de står i og rett og slett å løfte frem en verdifull innsats samfunnet ikke klarer seg uten

22. september ble valgt fordi den ikke var i bruk til andre temaer og ikke faller i ferier eller høytider. Mange bruker selve dagen til å markere, andre gjør det i dagene før eller etter, alt ut fra om 22. september faller på en ukedag eller helg.

Far klemmer ung datter.

Et pårørendevennlig samfunn er samfunnsøkonomisk lønnsomt

De fleste vil en eller annen gang oppleve å bli pårørende. Vi vil oppleve å få aldrende foreldre med sviktende helse, sykdom som rammer noen nær oss – partner, søsken eller i verste fall barn. Det kan skje med gode venner, kolleger og naboer som trenger vår hjelp. Det kan skje alle.

Når man blir en «aktiv» pårørende kan man trenge støtte, veiledning og fleksibilitet i både hverdag og arbeid. Dessverre møter mange et gammeldags velferdssystem som ikke tar hensyn til deres nye situasjon. Det er også for store variasjoner, noe som er skape ulikhet og usikkerhet i hverdagen.

Mange opplever god støtte på ulike områder, mens andre må selv finne frem til informasjon og riktig hjelp, sloss i mange ulike «systemer», forholde seg til et arbeidsliv som viser liten forståelse for situasjonen. De møter offentlige løsninger som ikke er logiske eller ko-ordinerte.

Sitater fra pårørende

Se alle sitater

Kommunikasjon og kognitiv trening. Passe på at han ikke selvskader

Total omsorg, døgnet rundt (selv om den syke kan forflytte seg selv deler av dagen), og mye nattevåk.

"Krangle" med hjelpeapparatet i vid forstand. Kartlegge tilbud, muligheter, rettigheter. Være koordinator og "levende journal".

Ung gutt med hodet hevet.

Dagens pårørendepolitikk skaper flere pasienter

I flere av Pårørendealliansens undersøkelser sier pårørende at det er for uklare ansvarsområder, lite sammenheng i rettigheter, hjelp og for lite fleksibilitet for pårørendes situasjon.

Flere føler at de ikke blir lyttet av kommunen, helsearbeidere og på arbeidsplassen. Dette gjør at mange pårørende selv blir utslitt og syke av den jobben de gjør.

Far klemmer ung datter.

En dag dedikert til å synliggjøre pårørende

Pårørendedagen handler om å markere og hedre den viktige innsatsen pårørende gjør i samfunnet, og bidra til at at deres behov blir møtt av kommunen, på helseinstitusjonen og på arbeidsplassen. Rundt 800 000 pårørende legger ned 110 000 årsverk hvert år – det bør anerkjennes!

Ved å markere pårørendedagen viser dere at pårørende fortjener å bli sett og lyttet til. Dere bidrar til saken gjennom å spre kunnskap og forståelse om pårørendes situasjon.

Engasjer deg!

Se alle idéer til markering
Nærbilde av hender på et tastatur.

Arranger en arbeidslunsj

Dersom man jobber i helsetjenesten eller på annen måte møter pårørende : Hva med å arrangere en arbeidslunsj der dere ser på Helsedirektoratet sin «Veileder for pårørende i omsorgstjenesten». Er det noe her dere kan bruke i hverdagen for å gi bedre støtte til pårørende?

Hvordan støtter vi pårørende på vår arbeidsplass?

For mange pårørende er hjemmekontor og fleksibilitet noe som gjør hverdagen enklere Andre arbeidsplasser kan ikke klare det fordi man må være fysisk på jobb til bestemte tider. Hvordan kan man likevel oppleve å få støtte på jobben? Inviter de ansatte til idémyldring, enten i plenum eller gjennom en anonym undersøkelse der de kan dele tanker rundt hverdag fremover. Hva har fungert bra? Hva har vært vanskelig? Hva bør man ta seg videre i hverdagen fremover?

  • Inviter til møte eller sett opp en undersøkelse i f.eks. SurveyMonkey eller Google Sheets
  • Be de ansatte reflektere over hvordan pandemien har påvirket arbeidsplassen
  • Hvordan bør det være fremover? Bør det fortsatt være rom for å ta hjemmekontor?

Del bilde på intranett eller fb-gruppe

Del en av våre bilder, plakater eller filmer i en relevant facebookgruppe eller på intranettet til arbeidsplassen din. Her kan du nå ut til både kollegaer, andre i samme yrkesgruppe eller venner.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!