Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendedagen

Overhalla Kommune v prosjektkoordinator Pårørendeprosjektet

22. Sep 2022 10:38

Overhalla Kommune

Åpen temakveld for alle pårørende Innledning av prosjektkoordinator; Hvem er pårørende? Hvordan gjør vi det i Overhalla? "Livsmestring i hverdagen for pårørende" ; et foredrag av og med Berit Blengsli fra Friskgården. Kaffe og kaker